Sal


Shorea robusta Roth, Dipterocarpaceae

INCI: SHOREA ROBUSTA SEED BUTTER

Namjena: balzami za usnice i tijelo, emulzijski sustavi, maslaci za masažu

Cijena: relativno jeftino ulje

Tajna ljekovitosti: nezasićene masne kiseline

Moja opaska: ne ističe se ni po čemu, ali je neutralan maslac poput manga

Oralna uporaba: prehrambeno ulje, kod nas vrlo rijetko.

Biljka sal (sakhua, shala) dolazi nam iz područja južne i jugoistočne Azije. Ima više primjena, a najzanimljivija je rezina (smola) koja se dobiva zarezivanjem drveta. Ona se koristi kao i tamjan ili mira, u religijskim obredima te za fumigaciju (čišćenje dimom) prostora. U ajurvedi se koristila za zacijeljivanje kože i postoji nekoliko studija koje potvrđuju ovo djelovanje. Relativno davno su ljudi počeli koristiti sal maslac iz plodova biljke, koji se stoljećima upotrebljavao i kao sredstvo za lampe i svjetiljke. Kao i mango, sal je neutralan malsac, bijele boje i bez mirisa. Sadrži relativne jednake omjere oleinske i stearinske kiseline. Relativno se brzo upija, a daje ugodno mazive maslace i kreme. Stoga je idealan maslac za masaže, pogotovo u smjesama s drugim biljnim uljima. Kao i svi maslaci, koristi se za njegu usana, te za njegu suhe i mješovite kože te za balzame i emulzijske sustave namijenjene njegi stopala i ruku.

Sadrži relativno veliki udio neosapunjive frakcije, do 15g/kg, te zavidnu razinu sterola. Objavljene razine se jako razlikuje od autora do autora, od 3 – 10.5 g/kg. Među njima prevladava  β-sitosterol, te cikloartenol, od 1,2 – 4,9 g/kg. Oni daju dodatni zaštitnu ulogu i dobru penetraciju u kožu. Sal je odličan primjer za učenje primjene maslaca: ako je nekome kokos dobar ali ne štiti dovoljno suhu kožu, tada se ispalti probati sa salom, koji ima više masnih kiselina od 16 atoma i više oleinske kiseline, te više sterola.

Opet, kao i mnogi maslaci nije posebno hranjiv, već uglavnom zaštitni, stoga se često miješa s hranjivijim biljnim uljima koja će još više nahraniti kožu.

Zahtjev za kvalitetom*

Osnovne karakteristike 
Organoleptičke karakteristikeBlijedo žuta krutina diskretnog mirisa.
Slobodne masne kiseline (%)najviše 0.5
Peroksidni broj mEq O2/Kgnajviše  5.0
Jodni broj34 - 43
Saponifikacijski broj178 - 192
Točka taljenja34 - 38 °C
Udio masnih kiselina (%)
C16:0 palmitinska kiselina4.0 - 7.5
C18:0 stearinska kiselina41.0  - 47.1
C18:1 oleinska kiselina28.4  - 43.0
C18:2 linolna kiselinanajviše 4.0
C20:0 arahidična kiselina3.0 - 9.0

*temeljem referenci i proizvođača. Odstupanja su moguća.

Korisne reference

  1. Chemical composition of sal fruit (Shorea robusta). Panda NC, Pradhan SC. Indian Vet J. 1967 Jan;44(1):62-4

  2. Analysis of sterol and other components present in unsaponifiable matters of mahua, sal and mango kernel oil. Dhara R, Bhattacharyya DK, Ghosh M. J Oleo Sci. 2010;59(4):169-76.

  3. Effect of co-fractionation technique in the preparation of palm oil and sal fat based cocoa butterequivalent. Md Ali AR. Int J Food Sci Nutr. 1996 Jan;47(1):15-22.